1241047 OXIMO SOLAR io 3_23 KIT

oximo somfy solaire